[object Object]

Hva er content management?

Content Management

Content Management, eller innholdsstyring, refererer til prosessen med å samle, administrere og publisere digitalt innhold. Dette kan inkludere tekst, bilder, video, lyd og andre former for multimedia. Formålet med content management er å sikre at innholdet er organisert på en effektiv måte, slik at det er enkelt å finne, bruke og vedlikeholde.

Hovedkomponentene i content management inkluderer:

 1. Innholdsskaping: Produksjon av nytt innhold, enten ved å skrive artikler, lage videoer eller produsere grafikk.
 2. Innholdsinnsamling: Samle inn eksisterende innhold fra ulike kilder, som kan inkludere dokumenter, bilder og databaser.
 3. Innholdslagring: Organisere og lagre innhold på en måte som gjør det lett tilgjengelig for redigering og publisering. Dette skjer ofte i et Content Management System (CMS).
 4. Innholdsadministrasjon: Redigere, oppdatere og vedlikeholde innholdet for å sikre at det forblir relevant og korrekt.
 5. Publisering: Gjøre innholdet tilgjengelig for brukerne, enten på en nettside, i en app eller gjennom andre kanaler.
 6. Versjonskontroll: Holde styr på ulike versjoner av innholdet for å kunne gå tilbake til tidligere versjoner hvis nødvendig.
 7. Rettighetsstyring: Sikre at riktig person har tilgang til riktig innhold, og at sensitive data er beskyttet.

Content Management System (CMS)

Et CMS er et verktøy eller en plattform som hjelper med å utføre alle ovennevnte oppgaver. Eksempler på populære CMS inkluderer WordPress, Joomla, Drupal og Adobe Experience Manager. Disse systemene gir brukerne muligheten til å opprette, redigere og publisere innhold uten å måtte skrive kode.

Fordeler med content management:

 • Effektivitet: Forenkler prosessen med å administrere stort volum av innhold.
 • Konsistens: Sikrer at innholdet er konsistent på tvers av ulike plattformer og kanaler.
 • Samarbeid: Gjør det lettere for team å samarbeide om innholdsproduksjon og administrasjon.
 • Tilgjengelighet: Gjør det enkelt å finne og gjenbruke innhold.

I dagens digitale verden er effektiv content management essensielt for bedrifter og organisasjoner som ønsker å opprettholde en sterk online tilstedeværelse og levere relevant innhold til sine brukere.

Ta kontakt hvis du vil ha hjelp til å lage en strategi for ditt innhold.

Lignende Innlegg